Karnil logo
karnil banner karnil banner karnil banner

מתחם הקריון

  • מערכות מזוג אויר בשטחי הקניון, בבתי הקולנוע ובחניונים
  • מערכות תברואה וכיבוי אש בשטחי הקניון, בבתי הקולנוע ובחניונים
מתחם הקריוןמתחם הקריוןמתחם הקריוןמתחם הקריוןמתחם הקריוןמתחם הקריוןמתחם הקריוןמתחם הקריוןמתחם הקריוןמתחם הקריון