Karnil logo
karnil banner karnil banner karnil banner

מלון המלכים – טבריה

  • שדרוג מערכת מיזוג האוויר והתאמתה לדיירים במלון
  • ביצוע מערכת מיזוג מרכזית לאזורים ציבוריים ושחרור עשן
  • מערכת מניית אנרגיה
מלון המלכים – טבריה