Karnil logo
karnil banner karnil banner karnil banner

חוצות המפרץ

  • ביצוע אינסטלציה ביוב ניקוז ותשתיות, כיבוי אש וספרינקלרים ברחוב המקורה
  • תחנת שאיבה מקומית
  • ביצוע אינסטלציה סניטרית לשכת התעסוקה
  • בניית בית ירוק כולל מערכות מחזור מים
	חוצות המפרץ