Karnil logo
karnil banner karnil banner karnil banner

טכניון

  • מע' סניטרית ביוב וניקוז, כיבוי אש וספרינקלרים
  • מעבדות מחקר כולל גזים: מימן, חנקן CO2, בישול, אויר דחוס וציוד קצה למעבדות
  • ביצוע מערכות הסקה ומיזוג אויר מרכזיות בבניינים השונים
  • חדרי מעבדות - אויר נקי על/תת לחץ
טכניון