Karnil logo
karnil banner karnil banner karnil banner

האוניברסיטה העברית בירושלים

בניין ע"ש מנדל מדעי הרוח
  • ביצוע מערכת אינסטלציה, ביוב וניקוז
  • ביצוע מערכות כיבוי אש וספרינקלרים
האוניברסיטה העברית בירושלים