Karnil logo
karnil banner karnil banner karnil banner

בניין ביטוח לאומי בחיפה

    קריית הממשלה
  • מערכות אינסטלציה סניטרית, מים, כיבוי אש, ספרינקלרים, ביוב וניקוז לכל הבניין
בניין ביטוח לאומי בחיפה