Karnil logo
karnil banner karnil banner karnil banner

אוניברסיטת חיפה

  • שדרוג חדר מכונות מרכז האנרגיה
  • מערכת מיזוג מרכזית מרכז האומניות
אוניברסיטת חיפהאוניברסיטת חיפהאוניברסיטת חיפהאוניברסיטת חיפה