Karnil logo
karnil banner karnil banner karnil banner

תחנת שאיבה - קריית אתא

  • ביצוע תחנת שאיבה עירונית לביוב בקריית אתא
תחנת שאיבה - קריית אתאתחנת שאיבה - קריית אתאתחנת שאיבה - קריית אתאתחנת שאיבה - קריית אתאתחנת שאיבה - קריית אתאתחנת שאיבה - קריית אתא