Karnil logo
karnil banner karnil banner karnil banner

טרמינל 3 נתב"ג – צ'ילרים

  • מרכז אנרגיה - 2 צ'ילרים ( 2000 טון כ"א)
  • מגדלי קירור
  • מערכת צינורות בקטרים גדולים (עד 36 אינץ')
  • מערכת חשמל ובקרה
טרמינל 3 נתב"ג – צטרמינל 3 נתב"ג – צטרמינל 3 נתב"ג – צטרמינל 3 נתב"ג – צטרמינל 3 נתב"ג – צטרמינל 3 נתב"ג – צ