Karnil logo
karnil banner karnil banner karnil banner

מנהרות הכרמל

  • מרכז בקרה – חדרי מחשב, מערכות מים, מזוג אויר ומערכת VRF
  • מפוחים במנהרות
  • הידרנטים תת קרקעיים, הסנקות מים וכיבוי אש
מנהרות הכרמלמנהרות הכרמלמנהרות הכרמל