Karnil logo
karnil banner karnil banner karnil banner

מפעל שיצר

מפעל כימיקלים
  • מערכת כיבוי בקצף כולל דיזות ותותחי קצף
  • אינסטלציה סניטרית, ביוב וניקוז, מים רכים
  • חדר מכונות לספרינקלרים כולל מאגר ברזל חיצוני
מפעל שיצר