Karnil logo
karnil banner karnil banner karnil banner

גן תעשיות נצרת

מרכז תעשיות עתירות ידע
  • מרכז אנרגיה ראשי למתחם
  • מיזוג אויר בהתאם להגדרות השוכרים (ביניהם אמדוקס)
  • ביצוע מערכת סניטציה לכל המתחם, כולל תשתיות ובהתאמה לשוכרים
גן תעשיות נצרת