Karnil logo
karnil banner karnil banner karnil banner

בית העוגן

בניין משרדים
  • מערכת מיזוג מרכזית
  • מיזוג חדרי מחשוב ובקרה
  • ביצוע מערכת סניטציה וכיבוי אש
בית העוגן