Karnil logo
karnil banner karnil banner karnil banner

שיבא - תל השומר - בי"ח לילדים

  • ביצוע מערכות מזוג אויר, אינסטלציה וכיבוי אש
  • שדרוג מרכז האנרגיה
  • גזים רפואיים וחדרי על ותת לחץ
שיבא - תל השומר - בי"ח לילדיםשיבא - תל השומר - בי"ח לילדיםשיבא - תל השומר - בי"ח לילדיםשיבא - תל השומר - בי"ח לילדיםשיבא - תל השומר - בי"ח לילדיםשיבא - תל השומר - בי"ח לילדים