Karnil logo
karnil banner karnil banner karnil banner

מרכז רפואי רמב"ם

  • חדר אנרגיה 2000 טון קרור
  • צ'ילרים, מגדלי קרור וכו'
מרכז רפואי רמב"םמרכז רפואי רמב"םמרכז רפואי רמב"םמרכז רפואי רמב"םמרכז רפואי רמב"םמרכז רפואי רמב"םמרכז רפואי רמב"םמרכז רפואי רמב"ם