Karnil logo
karnil banner karnil banner karnil banner

שיבא - תל השומר - מרכז הלב

  • ביצוע מערכות מזוג אויר, אינסטלציה וכיבוי אש
  • שדרוג מרכז האנרגיה
  • חדרי ואקום ואויר דחוס
  • גזים רפואיים וחדרי על ותת לחץ
שיבא - תל השומר - מרכז הלבשיבא - תל השומר - מרכז הלבשיבא - תל השומר - מרכז הלבשיבא - תל השומר - מרכז הלבשיבא - תל השומר - מרכז הלבשיבא - תל השומר - מרכז הלבשיבא - תל השומר - מרכז הלבשיבא - תל השומר - מרכז הלב