Karnil logo
karnil banner karnil banner karnil banner

בי"ח איכילוב

  • שדרוג מרכז אנרגיה – תוספת 2000 ט.ק
  • שיפוץ מגדלי מים
  • מערכת מיזוג מרכזית למרכז השיקום ושדרוג מערכת מיזוג לבניין דנה לילדים
  • ביצוע מערכות סניטציה, ביוב וניקוז, כיבוי אש, הידרנטים וגזים רפואיים בפרויקטים שונים
בי"ח איכילובבי"ח איכילובבי"ח איכילובבי"ח איכילוב