Karnil logo
karnil banner karnil banner karnil banner

מרפאת כללית רמת אביב ג'

  • ביצוע מערכות מים, כיבוי אש והידרנטים
  • ביצוע מערכת מיחזור מים אפורים
  • חדרי משאבות ספרינקלרים, הגברת לחץ,
    שאיבת ביוב וניקוז, ייצור מים חמים
מרפאת כללית רמת אביב ג