Karnil logo
karnil banner karnil banner karnil banner

בי"ח קפלן – בניין הילד

  • מערכת אינסטלציה סניטרית כולל גזים רפואיים
  • מערכת חימום בקיטור
  • חדרי מכונות לטיפול בלגיונלה (כלור-דיאוקסיד),
    ייצור מים חמים, ספרינקלרים וכיבוי אש
בי"ח קפלן – בניין הילד