Karnil logo
karnil banner karnil banner karnil banner

בית חולים אסותא אשדוד

  • ביצוע מערכת תברואה ואינסטלציה סניטרית
  • מערך כיבוי אש, גזים רפואיים
בית חולים אסותא אשדודבית חולים אסותא אשדודבית חולים אסותא אשדודבית חולים אסותא אשדודבית חולים אסותא אשדודבית חולים אסותא אשדודבית חולים אסותא אשדודבית חולים אסותא אשדוד