Karnil logo
karnil banner karnil banner karnil banner

מרכז רפואי מאיר - ש. ב. כללית

  • מערכת מעגל ראשוני
  • שדרוג מערכת קירור
  • חדר מכונות, מעגל משני חדש
	מרכז רפואי מאיר - ש. ב. כללית	מרכז רפואי מאיר - ש. ב. כללית	מרכז רפואי מאיר - ש. ב. כללית	מרכז רפואי מאיר - ש. ב. כללית	מרכז רפואי מאיר - ש. ב. כללית	מרכז רפואי מאיר - ש. ב. כללית	מרכז רפואי מאיר - ש. ב. כללית